Naša Udruga

Kundalini Yoga Centar je udruga registrirana pri gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, 6.3.2014, pod brojem 21010879, kao neprofitna pravna osoba.
Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja joge i jogičkih principa.
Djelatnosti udruge su:
Širenje znanja o kundalini yogi, i o učenu Yogi Bhajana, organiziranje i prakticiranje yoge i komplementarnih aktivnosti koje promoviraju načela zdravog života, unutarnjeg mira, pozitivne komunikacije.

Organiziranje predavanja, radionica, koncerata, izdavanje tekstova, video uradaka relevantnih aktivnostima Udruge, čiji su nositelji članovi Udruge, a sukladno pravilima i propisima, kao i jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje;

Udruga organizira programe osposobljavanja certificiranih učitelja kundalini yoge i gong yoge kao i u okviru strukovnog tijela, podršku certificiranim učiteljima kundalini yoge.
Kundalini Yoga Centar podržava Hrvatski Savez za Yogu.
KRI certificikat kundalini yoge su prepoznati od strane Yoge Alliance, jer je Međunarodni kundalini joga savez (IKYTA) jedan od osnivača Yoga Alliance.

Sjedište Udruge:
Pavlinovićeva 7, 10 000 Zagreb
OIB:69373340917
Matični broj:04191323
Račun: IBAN: HR4223600001102438661

Članarine za godinu 2018/19 teku od 21.3.2018 do 21.3.2019
Visina godišnje članarine je 250 kn.
Upisi u članstvo su u tijeku.

Šta nudimo članovima:
1) Ako vodite radionice, satove, kundalini joge, gong jogu, jogičke šetnje ili komplementarne aktivnosti u skladu sa ciljevima udruge, oglasiti ćemo vaše aktivnosti na web stranici te, putem biltena Udruge, poslati na e-mail adrese svih predbilježenih.

2) Za članove udruge: aktivnosti, radionice, prezentacije, koje su rezervirane isključivo za članove Udruge, a o kojima ćete biti obaviješteni putem maila.

3) Popust za članove Udruge: na radionicama, događanjima otvorenog tipa, koje organizira Udruga.